Ruimtelijke kwaliteit


De Afsluitdijk is weliswaar geen rijksmonument, maar op en langs de Afsluitdijk vind je verschillende rijksmonumenten. Denk aan de beide sluizencomplexen of het Monument van Dudok. Het beschermde dorpsgezicht van Kornwerderzand is ook zo’n bijzondere plek.

De Werkgroep Ruimtelijke Kwaliteit zorgt ervoor dat alle plannen voor de Afsluitdijk mooi en in de juiste balans met elkaar worden vormgegeven. Zo wordt het unieke beeld van de dijk versterkt en voorkomen dat de dijk rommelig wordt. In opdracht van de werkgroep heeft de Architectencombinatie Feddes-Olthof en Paul de Ruiter daarvoor een Voorlopig masterplan beeldkwaliteit Afsluitdijk opgesteld. Hierin staat wat de gewenste ruimtelijke kwaliteit is van alle plannen op en rondom de dijk. De bureaus gebruiken daarbij vijf invalshoeken:

 • De monumentale waarde van de Afsluitdijk als icoon van de Nederlandse waterbouw
 • De unieke beleving van het waterlandschap
 • Kansen voor duurzaamheid
 • Herstel van de natuur
 • Kansen voor recreatie en toerisme

Alle betrokken overheidsinstellingen binnen De Nieuwe Afsluitdijk zijn vertegenwoordigd in de werkgroep Ruimtelijke Kwaliteit. Ook is er vertegenwoordiging vanuit de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Rijkswaterstaat is voorzitter van de werkgroep.

Kwaliteitsteam Afsluitdijk

Het Kwaliteitsteam Afsluitdijk adviseert over de ruimtelijke kwaliteit bij de voorbereidingen op en de uitvoering van alle werkzaamheden op en rondom de dijk. Het team bestaat uit:

 • Voorzitter, rijksadviseur: prof. ir. Eric Luiten
 • Deskundige duurzaamheid: dr. Yoram Krozer
 • Deskundige natuurbeheer: prof.dr. Joop Schaminée
 • Deskundige cultuurhistorie: dr. Marinke Steenhuis
 • Deskundige waterbouw en hoogwaterbescherming: ir. Tjalle de Haan
 • Deskundige architectuur: prof.ir. Hubert-Jan Henket
 • Secretaris: ing. Geert de Vries
Q-team

Het Kwaliteitsteam Afsluitdijk

Downloads: