Innovatie


Het Rijk en de regio zorgen samen voor een veilige en duurzame dijk. De Afsluitdijk dient  daarbij als kraamkamer voor innovatieve maatregelen die passen bij haar karakter en kunnen bijdragen aan kennisontwikkeling.

Veiligheid en waterbeheer

Het Rijk versterkt de dijk op een vernieuwende manier: in plaats van een traditionele dijkverhoging wordt de dijk overslagbestendig gemaakt. In plaats van het bouwen van extra spuisluizen komen er pompen om overtollig water af te voeren.

Energie en natuur

De Nieuwe Afsluitdijk wil bijdragen aan de overgang naar duurzame energie en uitgroeien tot een innovatieve energiedijk die energie maakt voor burgers en bedrijven in de omgeving. Denk daarbij aan zonne-energie, getijdenenergie en energie uit het verschil tussen zoet en zout water.De ambitie om een Vismigratierivier aan te leggen bestaat nergens anders in de wereld. Daarmee biedt de rivier een innovatieve mogelijkheid om de Afsluitdijk passeerbaar te maken voor trekvis.

Nieuwe projecten

Op de Afsluitdijk is ruimte voor nieuwe, innovatieve plannen. Rijk en Regio staan dan ook open voor nieuwe initiatieven op dit gebied.

Downloads: