Gezamenlijk belang


De Afsluitdijk biedt al ruim tachtig jaar bescherming tegen hoog water en verbindt de provincies Noord-Holland en Fryslân. Bovendien is de dijk, als toeristische attractie en icoon van de Nederlandse waterbouwkunde, goed voor de regionale economie. 

Bij de renovatie van de Afsluitdijk is het Rijk verantwoordelijk voor de versterking van de dijk en de sluizen en de vergroting van de waterafvoercapaciteit. De regio ontwikkelt op de dijk diverse projecten. Zo wordt er gewerkt aan duurzame energieopwekking: de dijk wordt een proeftuin voor nieuwe duurzame technieken en een toonbeeld van vernieuwing. Bovendien worden de Afsluitdijk en de gebieden rondom de dijk aantrekkelijke toeristische trekpleisters. Ten slotte gaan het Rijk en de regio de natuurwaarde van het IJsselmeer en de Waddenzee versterken. Al deze verhalen komen samen in de vernieuwde Afsluitdijk.

Stakeholder bijeenkomsten

Bij het uitwerken van de projecten op de Afsluitdijk vind nauwe afstemming plaats met de direct betrokken partijen. Ongeveer twee keer per jaar organiseren Rijkswaterstaat en De Nieuwe Afsluitdijk een zogeheten stakeholdersbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomsten worden de stakeholders betrokken bij de voortgang en worden ze gevraagd mee te denken. De verslagen en presentaties van de afgelopen bijeenkomsten zijn terug te vinden op onze website.