Duurzaamheid


Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt bij alle werkzaamheden aan de Afsluitdijk. Voor De Nieuwe Afsluitdijk vormt duurzaamheid de basis van alle ambities. Zo werkt de regio bijvoorbeeld aan allerlei initiatieven op het gebied van duurzame energie. Schone manieren van energieproductie leiden namelijk tot minder uitstoot van schadelijke stoffen en dragen dus bij aan een duurzame wereld.